Werkwijze Bronzen Beelden Maken

Iedere kunstenaar heeft zijn eigen visie en inspiratie. Ik ben gefascineerd door de dynamiek van de levende vorm, die ik probeer te vangen in verschillende materialen, meestal brons. De beelden die ik maak drukken, ondanks hun statische vorm en het materiaal, toch beweging uit. Voordat een beeld in brons wordt gegoten, gaat hier nog een proces aan vooraf.
Eerst modelleer ik met soepele was een sculptuur, waarna van de gipsafdruk een beeld in brons wordt gegoten. Wilt u zelf eens proberen een bronzen beeld te maken? Ik geef ook een cursus beeldhouwen in Haren voor particulieren en bedrijven.

Mijn Inspiratie voor Bronzen Beelden

De bronzen beelden die ik maak laten vaak een contrast zien tussen tederheid en kracht. Wat mij altijd bijzonder heeft ontroerd, is de kwetsbare en bijna sensuele uitstraling van moeder en kind. De moeder die beschermend haar kind vasthoudt en zo zelf ongeweten kwetsbaar wordt. De tederheid en allesomvattendheid van deze relatie staan centraal in mijn werk. Het kan een aanraking zijn, een streling, een voorzichtig vasthouden maar ook een onzekerheid van overgave. Ook de vrouw is een centrale figuur in mijn bronzen beelden. Vaak zijn de figuren zich er niet van bewust dat naar hen gekeken wordt, ze zijn zichzelf in een intieme, herkenbare uitstraling.
Soms pal staand in de wind, alleen en genietend van het vrije spel van de elementen, soms krachtig, erotisch of ingetogen. De veelzijdigheid van de vrouwelijke natuur is een onuitputtelijke inspiratiebron.

Waarom Beelden van Brons?

Hoewel ik met meerdere materialen uit de voeten kan, zijn de meeste beelden van brons. Voor mij is brons het materiaal bij uitstek om vorm te geven aan de hierboven beschreven thema’s. Geraakt worden door kwetsbaarheid is ook de drijfveer achter mijn behoefte om ook dieren te maken. Een magere vogel, een te dikke kangeroe, de toeschouwer raakt onthutst door de gevoelens die de objecten bij hem of haar oproepen. Het liefste werk ik figuratief, omdat ik zo dicht mogelijk bij mijn onderwerp wil blijven. Mijn levende modellen gebruikt ik echter meer als inspiratie voor mijn eigen creativiteit dan voor het weergeven van de werkelijkheid. Ik wil gevoel weergeven, ik wil de toeschouwer laten meebeleven. Mijn beelden zijn dan ook om aan te raken, om aftastend van te genieten. Zij hebben geen woorden nodig.

Heeft u interesse in een beeld van brons? Neem dan contact op voor meer informatie.